اعمال تخفیف (شرط) خودکار برای کاربران خاص

سلامامروز میخوام آموزش اعمال منطق شرطی برای برخی کاربران خاص (نام کاربری) رو بذارم . یعنی فرم بررسی کنه ببینه که آیا شخص پر کننده فرم ؛ فلان کاربر هست یا نه و سپس یک شرطی رو اعمال کنه.بعنوان مثال بنده میخوام اگه شخص پر کننده فرم، کاربرهای با نام کاربری user1 و user2...