انجمن تعطیل می باشد.

از ایجاد تاپیک و پست های جدید خود داری نمایید.

لطفا این اطلاعیه را مطالعه بفرمایید.

عدم نمایش مجموع و فرم شرطی

ارسال شده در: پرسش و پاسخ
 • hatamco در: سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در ۲:۰۱ ب٫ظ #6454

  سلام
  1-وقتی فیلد مجموع استفاده می کنم جمع نمایش داده نمی شود؟؟!! البته تو پیش نمایش فرم می تونم ببینم!!!
  2-وقتی نمایش فیلدی منوط به منطق شرطی می کنیم کلا فرم نمایش داده نمی شود!! البته باز توی پیش نمایش درسته شرط هم کار می کنه؟!!
  فرم زیر فیلد با مطق شرطی اسنفاده شده:
  http://my.qibi.ir/omomii/?oii=1

  با سپاس

 • hatamco در: سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ ب٫ظ #6459

  ضمنا
  <? php wp_footer(); ?>
  توی footer.php هست!

 • گرویتی فرم پارسی
  گرویتی فرم پارسی در: سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در ۹:۵۱ ب٫ظ #6465

  شما تقریبا با همه قسمت های گروایتی به مشکل برخوردید !

  برای این مشکل شما 2 تا راه حل توی نت ذکر شده بود … یکی قرار دادن کد زیر توی فوتره :


  function jquery_method() {
  wp_deregister_script( 'jquery' );
  wp_register_script( 'jquery' , '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js', false, false);
  wp_enqueue_script('jquery');
  }
  if( !is_admin() ) {
  add_action('init', 'jquery_method');
  }

  لینک منبع : https://wordpress.org/support/topic/breaks-gravity-forms-that-have-conditional-logic?replies=8

  راه دوم :


  remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
  remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
  add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
  add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
  add_filter('gform_init_scripts_footer', 'init_scripts');
  function init_scripts() {
  return true;
  }

  منبع :
  http://stackoverflow.com/questions/17260059/gravity-forms-adding-display-none

  یکی هم همین مشکل تو همین انجمن :

  https://gravityforms.ir/forums/topic/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85/

 • hatamco در: پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ در ۱:۵۷ ب٫ظ #6486

  سلام
  دستورهای که دادین انجام دادم تاپیک که معرفی کردین انجام دادم ولی درست نشد!!
  راه دوم اصلاسایت نمایش نمی ده!!

 • گرویتی فرم پارسی
  گرویتی فرم پارسی در: جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ در ۱:۴۳ ق٫ظ #6493

  خب این مشکل دقیقا بخاطر عدم وجود کتابخونه جیکوئری یا تداخلشه … با قالب 2015 هم مشکل داره ؟ وقتی راه اول دوم صفحه رو سفید میکنه یعنی احتمالش هست که کد رو درست نذاشتید تو قالب . چون کاربر تا حدودی مشکلش رو با اون کد حل کرده .

 • hatamco در: شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ در ۳:۰۳ ب٫ظ #6527

  سلام
  این/functions.php سایته اضافه کردم باز درست نشد

  <?php

  /**

  * Ample functions related to defining constants, adding files and WordPress core functionality.

  *

  * @package ThemeGrill

  * @subpackage Ample

  * @since Ample 0.1

  */

  if( !is_admin() ) {
  add_action(‘init’, ‘jquery_method’);
  }

  include get_template_directory().’/feed.class.php’;

  add_action( ‘after_switch_theme’, ‘check_theme_dependencies’, 10, 2 );

  function check_theme_dependencies( $oldtheme_name, $oldtheme ) {

  if (!class_exists(‘hwpfeed’)) :

  switch_theme( $oldtheme->stylesheet );

  return false;

  endif;

  }

  add_action( ‘after_setup_theme’, ‘ample_setup’ );

  if ( ! function_exists( ‘ample_setup’ ) ) :

  /**

  * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.

  *

  */

  function ample_setup() {

  global $content_width;

  /**

  * Set the content width based on the theme’s design and stylesheet.

  */

  if ( ! isset( $content_width ) )

  $content_width = 710; /* pixels */

  /*

  * Make theme available for translation.

  * Translations can be filed in the /languages/ directory.

  */

  load_theme_textdomain( ‘ample’, get_template_directory() . ‘/languages’ );

  // Add default posts and comments RSS feed links to head.

  add_theme_support( ‘automatic-feed-links’ );

  /*

  * Let WordPress manage the document title.

  * By adding theme support, we declare that this theme does not use a

  * hard-coded <title> tag in the document head, and expect WordPress to

  * provide it for us.

  */

  add_theme_support( ‘title-tag’ );

  //Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.

  add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );

  // Cropping the images to different sizes to be used in the theme

  add_image_size( ‘ample-featured-blog-large’, 710, 300, true );

  add_image_size( ‘ample-featured-blog-small’, 230, 230, true );

  add_image_size( ‘ample-portfolio-image’, 330, 330, true );

  // Registering navigation menus.

  register_nav_menus( array(

  ‘primary’ => __( ‘Primary Menu’, ‘ample’ ),

  ‘footer’ => __( ‘Footer Menu’, ‘ample’ ),

  ) );

  /*

  * Switch default core markup for search form, comment form, and comments

  * to output valid HTML5.

  */

  add_theme_support( ‘html5’, array(

  ‘search-form’, ‘comment-form’, ‘comment-list’, ‘gallery’, ‘caption’,

  ) );

  // Set up the WordPress core custom background feature.

  add_theme_support( ‘custom-background’, apply_filters( ‘ample_custom_background_args’, array(

  ‘default-color’ => ‘ffffff’,

  ‘default-image’ => ”,

  ) ) );

  // Adding excerpt option box for pages as well

  add_post_type_support( ‘page’, ‘excerpt’ );

  }

  endif; // ample_setup

  /**

  * Register widget area.

  *

  */

  require get_template_directory() . ‘/inc/widgets/widgets.php’;

  /**

  * Enqueue scripts and styles.

  */

  require get_template_directory() . ‘/inc/functions.php’;

  /**

  * Functions related to header.

  */

  require get_template_directory() . ‘/inc/header-functions.php’;

  /**

  * Implement the Custom Header feature.

  */

  require get_template_directory() . ‘/inc/custom-header.php’;

  /**

  * Add meta Box

  */

  require get_template_directory() . ‘/inc/admin/meta-boxes.php’;

  /**

  * Adds support for a theme option.

  */

  if ( !function_exists( ‘optionsframework_init’ ) ) {

  define( ‘OPTIONS_FRAMEWORK_DIRECTORY’, get_template_directory_uri() . ‘/inc/admin/options/’ );

  require_once dirname( __FILE__ ) . ‘/inc/admin/options/options-framework.php’;

  require_once dirname( __FILE__ ) . ‘/options.php’;

  }
  remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_scripts’);
  remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_head_scripts’, 9);
  add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_scripts’, 5);
  add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_head_scripts’, 5);

  add_filter(‘gform_init_scripts_footer’, ‘init_scripts’);
  function init_scripts() {
  return true;
  }

 • hatamco در: شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ در ۸:۲۶ ب٫ظ #6537

  سلام
  درست شد.
  مشکل در استفاده از فیلد تاریخ در حالت فعال شدن تاریخ شمسی بود که فرم رو نمایش نمی داد!

  ممنونم

  • گرویتی فرم پارسی
   گرویتی فرم پارسی در: یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در ۰:۰۹ ق٫ظ #6557

   سلام .

   تشکر بابت اطلاعتون …. تاریخ شمسی بررسی و در صورت نیاز به روز رسانی میشه.

 • inetryconydot در: چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۱ ق٫ظ #21268

  Norvasc Active Ingredient: <b>amlodipine</b> is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

  Amlodipine (Norvasc) is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines. Norvasc is a calcium channel blocker. It works by relaxing (dilating) your blood vessels, lowering blood pressure, Almodipine Online and decreasing heart rate, which lowers the workload on the heart. It also dilates coronary arteries increasing blood flow to the heart.

  BUY CHEAP ALMODIPINE NOW

  TAGS: <b>Norvasc 10 mg</b>, <b>Norvasc 5 mg</b>

  Almodipine No Prescription
  Where To Buy Almodipine
  Get Almodipine Online
  Almodipine Without Prescriptions
  Ordering Almodipine Online
  Almodipine Without Prescription
  Order Almodipine No Prescription
  Buying Almodipine
  Online Almodipine
  Buy Almodipine Without Prescription
  Get Almodipine Online
  Can I Buy Almodipine Online

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.