پاسخ به : ارسال اطلاعات فرم به یک ایمیل

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ ارسال اطلاعات فرم به یک ایمیل پاسخ به : ارسال اطلاعات فرم به یک ایمیل

گرویتی فرم پارسی
گرویتی فرم پارسی در: چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ در ۲:۳۰ ب٫ظ #9912

خواهش میکنم .