پاسخ به : مشخص کردن مقدار یک فیلد به عنوان قیمت پرداختی

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ مشخص کردن مقدار یک فیلد به عنوان قیمت پرداختی پاسخ به : مشخص کردن مقدار یک فیلد به عنوان قیمت پرداختی

iomi در: دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ در ۶:۲۶ ب٫ظ #9488

مسئله را calculate قرار دادن مقدار یه محصول رفع شد