پاسخ به : کار نکردن «شماره پیام ورودی» ۲

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ کار نکردن «شماره پیام ورودی» ۲ پاسخ به : کار نکردن «شماره پیام ورودی» ۲

علی در: دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ در ۸:۲۶ ق٫ظ #9322

وردپرس من ۴.۴ ولی از گریویتی فرم 1.9.13 استفاده می‌کنم.
یه فرم امتحانی درست کردم که این شورت کدها را درش استفاده کردم:
{ip}
{date_mdy}
{date_dmy}
{embed_post:ID}
{embed_post:post_title}
{embed_url}
{entry_id}
{entry_url}
{form_id}
{form_title}
{user_agent}
{referer}
{user:display_name}
{user:user_email}
{transaction_id}
{user:user_login}