پاسخ به : ذخیره نشدن taxonomy ها پس از پرداخت

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها درگاه های پرداخت ذخیره نشدن taxonomy ها پس از پرداخت پاسخ به : ذخیره نشدن taxonomy ها پس از پرداخت

گرویتی فرم پارسی
گرویتی فرم پارسی در: شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۹ ب٫ظ #8356

سلام .اکی بررسی میکنم حتما .