پاسخ به : عدم نمایش مجموع و فرم شرطی

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ عدم نمایش مجموع و فرم شرطی پاسخ به : عدم نمایش مجموع و فرم شرطی

گرویتی فرم پارسی
گرویتی فرم پارسی در: سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در ۹:۵۱ ب٫ظ #6465

شما تقریبا با همه قسمت های گروایتی به مشکل برخوردید !

برای این مشکل شما 2 تا راه حل توی نت ذکر شده بود … یکی قرار دادن کد زیر توی فوتره :


function jquery_method() {
wp_deregister_script( 'jquery' );
wp_register_script( 'jquery' , '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js', false, false);
wp_enqueue_script('jquery');
}
if( !is_admin() ) {
add_action('init', 'jquery_method');
}

لینک منبع : https://wordpress.org/support/topic/breaks-gravity-forms-that-have-conditional-logic?replies=8

راه دوم :


remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
add_filter('gform_init_scripts_footer', 'init_scripts');
function init_scripts() {
return true;
}

منبع :
http://stackoverflow.com/questions/17260059/gravity-forms-adding-display-none

یکی هم همین مشکل تو همین انجمن :

https://gravityforms.ir/forums/topic/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85/