پاسخ به : چگونگی نمایش دادن فرم برای کاربران؟

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ چگونگی نمایش دادن فرم برای کاربران؟ پاسخ به : چگونگی نمایش دادن فرم برای کاربران؟

گرویتی فرم پارسی
گرویتی فرم پارسی در: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ در ۷:۲۴ ب٫ظ #5856

پرداخت که کنند اسمشون توی صندوق ورودی داخل هر پیام ورودی میاد .