پاسخ به : آموزش ساخت فرم های دارای شرط

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ آموزش ساخت فرم های دارای شرط پاسخ به : آموزش ساخت فرم های دارای شرط

hackking در: یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ۱۰:۵۷ ب٫ظ #4156

با سلام واحترام

وجود داشت تو فوتر اما با تست رو قالب 2015 عمل کرد تو فوتر تابع wp_footer وجود داره حالا نمیدونم چیکار کنم

<?php //get_sidebar( ‘primary’ ) // Loads the sidebar-primary template. ?>
<?php if (!is_home()){get_sidebar( ‘secondary’ );} // Loads the sidebar-secondary template. ?>
<?php do_atomic( ‘close_main’ ); // rainbow_close_main ?>
<?php do_atomic( ‘after_main’ ); // rainbow_after_main ?>
<div class=”clearfix”></div>
</section><!–Section End–>
<?php do_atomic( ‘close_body’ ); // rainbow_close_body ?>

<?php get_sidebar( ‘subsidiary’ ); // Loads the sidebar-subsidiary.php template. ?>
<?php get_sidebar( ‘subsidiary-2c’ ); // Loads the sidebar-subsidiary-2c.php template. ?>
<?php get_sidebar( ‘subsidiary-3c’ ); // Loads the sidebar-subsidiary-3c.php template. ?>
<?php get_sidebar( ‘subsidiary-4c’ ); // Loads the sidebar-subsidiary-4c.php template. ?>
<?php get_sidebar( ‘subsidiary-5c’ ); // Loads the sidebar-subsidiary-5c.php template. ?>

<?php get_template_part( ‘menu’, ‘subsidiary’ ); // Loads the menu-subsidiary.php template. ?>

<?php do_atomic( ‘before_footer’ ); // rainbow_before_footer ?>

<footer class=”footer”>
<div class=”footer_top”>
<div class=”container_row”>
<?php do_atomic( ‘open_footer’ ); // rainbow_open_footer ?>
<?php dynamic_sidebar(‘footer_sidebar_widget’);?>
<?php do_atomic( ‘after_footer’ ); // rainbow_after_footer ?>
</div>

</div>

<div class=”footer_bottom”>
<div class=”container_row”>

<p class=”clearfix”></p>
</div>
<div class=”clearfix”></div>
<?php do_atomic( ‘after_footer’ ); // rainbow_after_footer ?>
<?php wp_footer(); // wp_footer ?>
</div>
</div>
</footer>

</div>
</body>
</html>

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

باسپاس