پاسخ به : دسترسی به {transaction_id} در function.php

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ دسترسی به {transaction_id} در function.php پاسخ به : دسترسی به {transaction_id} در function.php

گرویتی فرم پارسی
گرویتی فرم پارسی در: یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ۰:۱۲ ق٫ظ #4093

موفق باشید .