پاسخ به : ارجاع نشدن به صفحه تعیین شده بعد از پرداخت

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها درگاه های پرداخت ارجاع نشدن به صفحه تعیین شده بعد از پرداخت پاسخ به : ارجاع نشدن به صفحه تعیین شده بعد از پرداخت

امیر در: یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۶:۲۹ ب٫ظ #12158

این مشکل خیلی بد هست چون میخوام پس از تراکنش موفق به یک صفحه مشخص ارجاع داده بشه اما این ممکن نیست